!!! Slevy až 40% | Sleva 50% na značku Sportalm !!!
Naše produkty

hokejové vybavení

Vše o nákupu Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní a reklamační podmínky byly vypracovány v souladu s Obchodním zákoníkem č. 513/1991 Sb. v platném znění, Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění a zákonem O ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. v platném znění a vztahuje se na spotřební zboží zakoupené v našem obchodě.

1. Obecná ustanovení

Prodávající je obchodní společnost Sport Hotárek s. r. o., Kamenice 86, 547 01 Náchod, IČO: 29198372, DIČ: CZ29198372, vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka: oddíl C, vložka 65014 (dále jen „Prodávající").

Kupující převzetím zboží od prodávajícího, nebo převzetím od přepravní společnosti souhlasí s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

2. Uzavření kupní smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

3. Ceny zboží

Všechny ceny za zboží uvedené na stránkách www.sportovnisvet.cz jsou maloobchodní a jsou uvedeny včetně DPH. Veškeré uvedené ceny jsou platné v okamžiku objednání.

4. Daň z přidané hodnoty

V cenách zboží je započítáno DPH ve výši 21%. Společnost Sport Hotárek s.r.o. je plátcem DPH.

5. Zboží

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou (pokud nebylo sjednáno mezi kupujícím a prodávajícím jinak). Prodávající se zavazuje, že dodá kupujícímu zboží bez vad v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídající kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu kupní smlouvy věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže jinak.

6. Převzetí zásilky

Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: ……………………..cz nebo telefonicky ……………………. (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny Sport Hotárek s.r.o., Kamenice 86, Náchod, 547 01.

7. Ochrana osobních dat

Společnost Sport Hotárek s. r. o. se zavazuje, že údaje, které byly od zákazníka získány, nebudou poskytnuty třetím stranám. Data budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaše osobní data považujeme za důvěrná, proto vyžadujeme pouze ty údaje, které jsou bezpodmínečně nutné k vyřízení objednávky zboží. Abychom mohli zboží dopravit na určené místo a správnému zákazníkovi, potřebujeme alespoň základní identifikační údaje. Registrujete-li se, nebo pokud vyplňujete jakékoliv formuláře na stánkách www.sportovnisvet.cz, přečetli jste si tyto řádky a prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů a jejich uložení do interní databáze společnosti Sport Hotárek s. r. o.

8. Storno objednávky

 • Storno objednávky ze strany kupujícího
  Objednávku může kupující stornovat telefonicky případně emailem info@sportovnisvet.cz až do chvíle, než s vámi naši operátoři naplánují dopravu zboží k Vám. V písemné formě musí storno obsahovat číslo objednávky. Toto číslo je uvedeno v automatické odpovědi, kterou obdržíte na váš kontaktní e-mail po úspěšném vytvoření objednávky.
 • Storno objednávky ze strany prodávajícího
  Prodávající má právo nepotvrdit objednávku, nebo od objednávky odstoupit, viz Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku.

9. Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb, odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodu. Před odesláním nebo doručením na naší adresu Sport Hotárek s. r. o., Kamenice 86, Náchod 547 01 je třeba písemnou formou (e-mailem či poštou) zaslat formální odstoupení od kupní smlouvy. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, musí být zboží vráceno nepoškozené, čisté, bez známek opotřebení, pokud to spotřebiteli umožní tak v originálním balení. Výrobek může spotřebitel zaslat i v jiném obalu, který bude výrobek dostatečně chránit. Pokud takto nebude učiněno, má dodavatel právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb upraveného k 1.1.2014. Neručíme za jeho případnou ztrátu nebo poškození na cestě k nám. Prosíme také o uvedení případného důvodu, proč zboží spotřebitel vrací. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží zaslány na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14-ti pracovních dnů od odstoupení. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu. Kupující má v takovém případě nárok na vrácení plnění, pokud takové již v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy prodávajícímu poskytl.

10. Záruční a reklamační podmínky

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se postupuje při reklamaci dle příslušných ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

 • Záruční podmínky

  Záruční doba na zboží je 24 měsíců. Záruka se vztahuje na zjevné výrobní vady a nefunkční součásti. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené nevhodným používáním, neopatrnou manipulací nebo použitím nepřiměřené síly.

  U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Pokud je záruka na bazarové produkty nižší, je to uvedeno jak u výrobku při nákupu, tak na nákupním dokladu.

 • Reklamační podmínky

  Reklamované zboží odešlete na adresu naši firmy Sport Hotárek s.r.o., Kamenice 86, Náchod 547 01 spolu s popisem závady, kopií faktury a záručním listem nebo je možnost přinést osobně na naši prodejnu.

  Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení kontaktuje kupujícího. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího emailem či telefonicky.

  Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů dle zákona č. 634/1992 Sb ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

V případě řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím se spotřebitel může dle Zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele obrátit na institut Mimosoudního řešení sporů při České obchodní inspekci www.adr.coi.cz.

11. Závěrečná ustanovení

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Změny reklamačního a obchodního řádu vyhrazeny.

Způsoby dodání zboží

Přepravní službou PPL nebo DPD
Zboží zasíláme přepravní službou PPL nebo DPD, tyto přepravní společnosti zboží doručí do 24 h po expedici. Balíček Vám doručí řidič dopravní společnosti na Vámi zvolenou adresu (před doručením Vás řidič zkontaktuje a domluví si hodinu popř. místo doručení). U velkých měst je možnost využít tzv. večerní doručování, tzn., že dopravce doručuje na adrese mezi 17. a 20. hodinou.

 • Cena za dopravu po ČR je 139 Kč s DPH. Při objednávce zboží nad 4000 Kč s DPH je doprava ZDARMA.
 • Doprava na Slovensko je účtována vždy a činí 239 Kč s DPH za balík. Dopravu lze uskutečnit pouze přes přepravní službu PPL.

Osobní odběr na prodejně
Objednané zboží si můžete vyzvednout na naší prodejně v Náchodě. Tento způsob odběru je vždy ZDARMA. Po objednání Vás obratem telefonicky kontaktujeme, že je zboží připraveno k osobnímu odběru. V případě, že Vás nezastihneme na telefonu, posíláme sms a email.

Způsoby platby

Platba při převzetí - na dobírku
Při volbě platby na dobírku zaplatíte celou částku za objednané zboží řidiči přepravní společnosti. Platbu je možné provést v hotovosti nebo platební kartou.

Bankovním převodem
Při volbě platby bankovním převodem od nás obdržíte údaje k platbě - variabilní symbol platby, částku a číslo účtu, VS Vás bude následně identifikovat. Částku prosím převeďte na náš účet číslo 325139158 / 0300 vedený u ČSOB nebo platbu uhraďte poštovní složenkou. Cena a podmínky přepravy zůstávají stejné, jako v případě platby dobírkou.

V hotovosti nebo platební kartou na prodejně
Při osobním odběru zboží přijímáme platby v hotovosti, nebo je možné platit všemi obvyklými platebními kartami, jako jsou: Visa, Visa Electron, Maestro, Master Card, atd.

Platba online kartou
Při objednání zboží přes internet můžete využít platby kartou on-line. Při on-line platbě jsou akceptovány platební karty Visa, MasterCard a jiné. Po odeslání košíku budete přesměrováni na platební bránu. Veškerá komunikace probíhá formou nejbezpečnějšího šifrování mezi Vaším PC a bankou. Transakce je schvalována bankou, nikoliv námi, proto v případě zamítnutí transakce se prosím obracejte přímo na Vaši banku. Cena a podmínky přepravy se řídí zvoleným způsobem odběru.

Dodací lhůty

Zboží, které je skladem, Vám v případě jeho zaslání na dobírku dodáme do 24 hodin od telefonického potvrzení objednávky na jakoukoliv adresu v ČR. Přijaté objednávky do 14:00 expedujeme tentýž den. Přijaté objednávky po 14:00 expedujeme následující pracovní den. Zboží, které skladem není (je dáno na dotaz), expedujeme obvykle následující dny, nebo podle dostupnosti od dodavatele.

Další ujednání

Výhrada vlastnictví
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem společnosti Sport Hotárek s. r. o.

Internetová objednávka
Po vytvoření (odeslání) objednávky zákazník obdrží automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném přijetí, způsobu naší další komunikace a přesné specifikaci objednaného zboží včetně cen. Potvrzení objednávky je uskutečněno až po telefonickém nebo emailovém potvrzení objednávky zaměstnancem společnosti Sport Hotárek s. r. o.

Platnost cen
Ceny zboží jsou denně aktualizovány, lze si je ověřit u jednotlivých položek a platné jsou v momentě objednání.

Akční nabídky
Sekce akční nabídky sdružuje přehled zboží v cenové akci napříč všemi kategoriemi. Jedná se o největší slevy a nejzajímavější akce na veškeré naše zboží. Tyto ceny platí do odvolání.

Daňový doklad a záruční list
Daňový doklad je vždy součástí zásilky nebo osobního prodeje. Záruční list je vystavován v závislosti na podmínkách oficiálního dovozce. V případě, že zásilka obsahuje pouze daňový doklad, slouží tento doklad zároveň jako záruční list.

Navštivte naši prodejnu Sport Hotárek a Hokejmax

 • Doprava zdarma

  při nákupu nad 4000 Kč

 • Dodání do 24 hodin

  při objednávce do 14.00

 • Vše skladem

  téměř 90% zboží skladem

 • Podpora

  zákaznická podpora 9:00 - 17:00


Používáme cookies ke zlepšení fungování našeho webu a personalizaci reklamy. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním.

SOUHLASÍM